Agasha Sojiro

3rd Battalion Commander

Description:

male Mirumoto Bushi

Dragon Clan
Agasha Family
Agasha House

Rank: 8.5
Recognition: 10.0

Bio:

Agasha Sojiro

Kaiu Wall elicourtwright elicourtwright